साधारण सभा सम्बन्धमा

२५ आंै साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा हुने भएकोले उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
थप जानकारीको लागि तलको सुचना डाउनलोड गर्नुहोस् ।

होटल सेवाको खरिदको लागि कोटेशन आव्हान सम्बन्धि सुचना

सच्चाईएको

सिलबन्दी कोटेशन माग गरिएको सूचना

मिति: २०७८ असार २६ पुतलीबजार नगरपालिका स्याङ्जा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) को आर्थिक सहयोग र यस संस्थाको व्यवस्थापनमा संचालित “हरित पुनरूत्थान तथा कोभिड १९ प्रतिकार्य पहल” कार्यक्रमका लागि आवश्यक विउ विजन तथा कृषि सामग्रीहरू आपूर्तिका लागि इच्छुक विउ विजन तथा कृषि सामग्री आपूर्ति गर्ने उद्देश्य भएका उत्पादक/वितरक फर्म / कम्पनीले सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र सूर्योदय क्लवको कार्यालय पुतलीबजार नगरपालिका ३ बाडखोला स्याङ्जामा कोटेशन पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिन्छ ।

नोट: कोटेशन फर्मको नमुना संस्थाको कार्यालयमा वा इमेल मार्फत प्राप्त गर्न सकिने छ ।

थप जानकारीका लागि सूर्योदय क्लब

पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं. ३ बाडखोला स्याङ्जा

सम्पर्क नः ०६३-४२३०५०, ४२३१८९

इमेल: clubsuryodaya@gmail.com