Entries by

साधारण सभा सम्बन्धमा

२५ आंै साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा हुने भएकोले उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।थप जानकारीको लागि तलको सुचना डाउनलोड गर्नुहोस् ।

सिलबन्दी कोटेशन माग गरिएको सूचना

मिति: २०७८ असार २६ पुतलीबजार नगरपालिका स्याङ्जा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) को आर्थिक सहयोग र यस संस्थाको व्यवस्थापनमा संचालित “हरित पुनरूत्थान तथा कोभिड १९ प्रतिकार्य पहल” कार्यक्रमका लागि आवश्यक विउ विजन तथा कृषि सामग्रीहरू आपूर्तिका लागि इच्छुक विउ विजन तथा कृषि सामग्री आपूर्ति गर्ने उद्देश्य भएका उत्पादक/वितरक फर्म / कम्पनीले सुचना प्रकाशित भएको […]