Entries by

सूर्योदय क्लब द्धारा आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा सम्पन्न गरेका कार्यक्रमहरु

साझेदार संस्थासंगको सहकार्यमा संचालितकार्यक्रम (वाह्यकार्यक्रम: (क) एकीकृत साक्षरताकार्यक्रम आर्थिकतथाप्राविधिक सहयोग: पढ्नकालागि कोठारुम टु रिडसमन्वयःशिक्षाविकास तथा समन्वयइकाइ स्याङ्जा र स्थानीयतहहरुबजेट रु७७,१७,६४१।–कार्यक्षेत्र: स्याङ्जा जिल्लाका सामुदायिकविद्यालयहरुकार्यव्रmमको रुपरेखाःप्रदर्शनीमोडलः सन् २०१८ र सन् २०१९ का ५५ विद्यालयमा सञ्चालन गरी हस्तान्तरण गरिएको (पालिका र शिक्षाविकास तथा समन्वयइकाइसंगको स्वीकृितमा)सहकार्य मोडलः सन् २०२२ र सन् २०२३ मा ६८ विद्यालयमाचलिरहेको (पालिका र पढ्नको लागि […]

साधारण सभा सम्बन्धमा

२५ आंै साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा हुने भएकोले उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।थप जानकारीको लागि तलको सुचना डाउनलोड गर्नुहोस् ।