साधारण सभा सम्बन्धमा

२५ आंै साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा हुने भएकोले उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
थप जानकारीको लागि तलको सुचना डाउनलोड गर्नुहोस् ।

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *